Διήμερη απεργία των καθαριστριών των σχολικών μονάδων για να εκφράσουν την αγωνία τους για το εργασιακό τους μέλλον στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2020. Με πολλά χρόνια εργασίας και με δεκάμηνες συμβάσεις με λίγα χρήματα όπως αναφέρουν,  χιλιάδες τετραγωνικά καθαρισμού , και χωρίς δικαίωμα απουσίας καλούνται να πάρουν μέρος στην διαδικασία πρόσληψης με ΑΣΕΠ όπου οι όροι πιθανότατα να τις οδηγήσουν εκτός. Και αναρωτιούνται γιατί να γίνεται αυτό , αφού πάλι άνεργοι θα δημιουργηθούν.