Με στόχο τη δημιουργία της μέγιστης δυνατής αντιπλημμυρικής θωράκισης ενόψει του χειμώνα για την προστασία των πολιτών , των περιουσιών και των καλλιεργειών , ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών υλοποίησε και νέα αποστραγγιστικά έργα στους οικισμούς Βάκο , Αμάραντα, Αετοκορυφή και Αρίσβη.
Με τον καθαρισμό των φρεατίων και των καναλιών, στα οποία έχουν να γίνουν παρεμβάσεις πάνω από 10 χρόνια, ελαχιστοποιείται η πιθανότητα πλημμυρών και ενισχύεται η καθημερινότητα και η ασφάλεια των πολιτών, ενώ η παρέμβαση του Δήμου είναι συνεχής στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και ο προγραμματισμός του περιλαμβάνει δράσεις και έργα στο σύνολο των οικισμών του.