Αποφάσεις για την έναρξη υλοποίησης έργων υποδομών και προμηθειών έλαβε  σε συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών.

Μεταξύ των αποφάσεων ξεχωρίζουν οι παρακάτω:

 Η αποδοχή της ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» της κατασκευής καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

 Ο καθορισμός των όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης εντός της πόλεως των Σαπών.

 Η ανακήρυξη αναδόχου για την προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών.

 Η επανάληψη του διαγωνισμού για την αποκατάσταση βλαβών δημοτικών οδικών δικτύων της Δ.Ε. Μαρώνειας.

 Η διακήρυξη του διαγωνισμού για την κατασκευή δικτύου και δεξαμενής για τη μεταφορά ύδατος από γεώτρηση στα Κασσιτερά.

 Η υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης του οδικού ηλεκτροφωτισμού της παραλιακής ζώνης Κρυονερίου.