Τα έργα ανάπλασης ξεκίνησαν από την οδό Μπακάλμπαση (μπροστά από τη ΔΕΥΑΚ) και την Βασιλέως Παύλου όπου τις εργασίες θα επιβλέπει στέλεχος της εφορίας αρχαιοτήτων Ροδόπης καθώς στο σημείο βρίσκονται τα ερείπια των ιαματικών λουτρών της πόλης.
Η ανάπλαση θα ολοκληρωθεί σε 11 περίπου μήνες από σήμερα και θα συμπεριλαμβάνει την αναβάθμιση των εμπορικών δρόμων με την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων στο μέγιστο εφικτό και τη διατήρηση του οδοστρώματος σε ελάχιστο πλάτος 3.50 μέτρα (στην οδό Κανάρη) με κάποιες οριοθετημένες θέσεις στάθμευσης και θέσεις φορτοεκφόρτωσης.
Στο τμήμα της οδού Βασιλέως Παύλου, Μπακάλμπαση, Κρητών, Ανδρούτσου, Κιλκίς και των μικρών πεζόδρομων πίσω από την Ερμού, η ανάπλαση αφορά την αντικατάσταση των υλικών επιστρώσεων πεζοδρομίου με κυβόλιθο Καβάλας και των μπετονένιων κρασπεδορείθρων με μαρμάρινα καθώς και την επανατοποθέτηση του οδοστρώματος με τον υφιστάμενο παραδοσιακό γρανιτικό κυβόλιθο.
Οι διαστάσεις των πεζοδρομίων θα διαπλατυνθούν τουλάχιστον στο 1.50 μέτρο από την οικοδομική γραμμή όπου αυτό είναι εφικτό, ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση σε ΑΜΕΑ, όδευση τυφλών κλπ. ενώ η οδός Κανάρη θα μετατραπεί σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας.