Δύο παραδοσιακές βρύσες συναντούν επισκέπτες και περαστικοί  στον ιστορικό ιστό της Κομοτηνής. Η μία στο κάθετο  δρομάκι της Ερμού και η δεύτερη στην πλατεία Μοναχού Αρσενίου. Με αφορμή τη δημοσίευση στην ομάδα “Η ΡΟΔΟΠΗ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ” γίνεται η επισήμανση και τα σχόλια που θέλουν να μην ταιριάζει αισθητικά ο νέος μηχανισμός για την εκροή του νερού με το το υπόλοιπο παραδοσιακό μέρος της βρύσης.

Γίνεται λόγος για την ανάγκη τοποθέτησης παραδοσιακού μηχανισμού και γιατί όχι του παλιού τύπου με την ονομασία “βάτραχος” έτσι ώστε να υπάρχει μιά αισθητική ακολουθία σε αυτά τα σημεία της πόλης που πρέπει αν συνεχίζουν να υπάρχουν.