Σε καθημερινή βάση οι περισσότεροι που κυκλοφορούν με τα οχήματά τους στην Ορφέως στο σημείο των φωτεινών σηματοδοτών στο Ηρώον γίνονται μάρτυρες της εικόνας που διακρίνεται στην φωτογραφία. Δημιουργείται κυκλοφοριακό πρόβλημα με τον δρόμο όμως να παραμένει άδειος από αυτοκίνητα. Η συγκεκριμένη πιάτσα των ταξί δεν επιτρέπει τη δημιουργία και δεύτερης παράλληλης σειράς οχημάτων με αποτέλεσμα να καθυστερεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Γιατί εφόσον υπάρχει μελετητική αστοχία δεν γίνεται διόρθωση ; Γιατί να καταναλώνεται άσκοπος χρόνος αναμονής ;  Δεν βλέπουν οι αρμόδιοι ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στο συγκεκριμένο σημείο;