Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής την Δευτέρα 22/10 ψηφίστηκε ο ισολογισμός για το έτος 2017. Ο αντιδήμαρχος οικονομικών Δημήτρης Πολιτειάδης μιλά για τον καλύτερο ισολογισμό της τελευταίας 20ετίας ,ενώ  το έλλειμμα των 6.500.000 ευρώ που είχε παραλειφθεί από την προηγούμενη διοίκηση  μετατράπηκε σε πλεόνασμα 1.000.000 ευρώ.