Απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρη Χαρίτου

 Με ευθύνη της κυβέρνησης παραμένει μετέωρο το έργο της κατασκευής του αγωγού ύδρευσης από το φράγμα Γρατινής

 Σε πλήρη διάσταση οι θέσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με εκείνες της διοίκησης της ΔΕΗ Α.Ε.

Χρειάστηκε να κατατεθούν δύο ερωτήσεις από τον βουλευτή Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρη Χαρίτου στις 21-9-2021 και στις 29-10-2021, προκειμένου να μάθουμε τελικά ότι άλλα λέει στα λόγια ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.Κ. Σκρέκας και άλλα κάνει στην πράξη η εποπτευόμενη από τον ίδιο διοίκηση της ΔΕΗ ΑΕ, που αρνείται επίμονα να συνάψει προγραμματική σύμβαση με την ΔΕΥΑ Κομοτηνής, ώστε να υλοποιηθεί το έργο της μεταφοράς νερού από το φράγμα Γρατινής στη μονάδα επεξεργασίας πόσιμου ύδατος της Κομοτηνής.

Ένα έργο που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων υπογεγραμμένη στις 8-11-2018 από τον τότε Υπουργό Σ. Φάμελλο, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Α.Μ-Θ το 2019 με απόφαση της Περιφέρειας ΑΜΘ, με μοναδική εκκρεμότητα την υπογραφή της ΔΕΗ στη σύμβαση.

Ένα έργο που ο υπουργός στην απάντησή του μας διαβεβαιώνει στα λόγια ότι δεν υφίσταται κανένα κώλυμα στο να προχωρήσει η εν λόγω προγραμματική σύμβαση, ενώ την ίδια στιγμή αυτοαναιρείται όταν μας παραπέμπει σε έγγραφα της ΔΕΗ ΑΕ με τα οποία η διοίκησή της εμφανίζεται κατηγορηματικά αντίθετη.

Συγκεκριμένα η διοίκηση της ΔΕΗ επιμένει πως αδυνατεί να διαπραγματευτεί τη συγκεκριμένη σύμβαση με την ΔΕΥΑΚ, γιατί κατά την δική της άποψη υπάρχουν κωλύματα. Ενώ δεν αναγνωρίζει την υπουργική απόφαση (ΑΔΑ 625Θ4653Π8-9Σ2) έγκρισης των περιβαλλοντικών ορών του 2018, ισχυριζόμενη ψευδώς, όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα, ότι εκδόθηκε ερήμην της η έγκριση του έργου μεταφοράς νερού για την «Υδροδότηση του Δήμου Κομοτηνής από το φράγμα Γρατινής».

Οφείλει η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός να ασκήσουν το ρόλο τους για να ξεπεραστούν οι αβάσιμοι λόγοι που προσχηματικά επικαλείται ο εποπτευόμενος από αυτούς φορέας, η ΔΕΗ, ώστε να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν ένα έργο τεράστιας σημασίας για την ομαλή υδροδότηση του Δήμου Κομοτηνής. Διαφορετικά η ευθύνη θα βαραίνει αποκλειστικά τους ίδιους και δεν θα μπορούν να κρύβονται πίσω από τις αποφάσεις της ΔΕΗ.


 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερωτήσεις»
ΣΧΕΤ:
1. Η με αριθμό πρωτ. 9205/21-9-2021 Ερώτηση
2. Η με αριθμό πρωτ. 741/29-10-2021 Ερώτηση
Σε απάντηση των σχετικών Ερωτήσεων που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Χαρίτου Δημήτριο, επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. 1724/14.10.2021 έγγραφο της «Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.» και σας γνωστοποιούμε ότι σχετικά με το ζήτημα της εφαρμογής της νομοθεσίας, που τίθεται στο εν λόγω έγγραφο, το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας διευκρινίζει ειδικότερα τα εξής:

Για το υδατικό σύστημα του φράγματος Γρατινής, στην 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης δεν αναφέρεται η χρήση του για ύδρευση, διότι στο Σχέδιο Διαχείρισης καταγράφηκαν οι χρήσεις, όπως υπήρχαν το 2017. Το γεγονός ότι δεν αναφέρεται η χρήση της ύδρευσης στο Σχέδιο Διαχείρισης, δεν αποκλείει ανάλογη χρήση οποτεδήποτε υπάρχει η ζήτηση και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι υδατικοί πόροι. Επίσης, δεν είναι προϋπόθεση να συμπεριλαμβάνεται ένα υδατικό σύστημα στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών, προκειμένου να δοθεί από αυτό άδεια χρήσης ύδατος για ύδρευση. Ο περιορισμός που υπάρχει από το Σχέδιο Διαχείρισης είναι να εφαρμοστεί το Μέτρο Μ12Β0403 (όρος 5.3.1.3.2 της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων).

Εφόσον προχωρήσει το έργο της υδροδότησης του Δήμου Κομοτηνής από το φράγμα Γρατινής και καθοριστούν οι ζώνες προστασίας σύμφωνα με το προαναφερόμενο Μέτρο του Σχεδίου, τότε θα αναφερθεί η χρήση του για ύδρευση στη 2η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ Θράκης και θα συμπεριληφθεί στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών. Συμπερασματικά δεν υφίσταται κώλυμα από τις προβλέψεις της 1ης Αναθεώρησης, ώστε να προχωρήσει η προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΔΕΗ και Δήμου Κομοτηνής και η αρμόδια Δ/νση Υδάτων ΑΜΘ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης να εξετάσει τη χορήγηση
άδειας χρήσης ύδατος για ύδρευση, με την προϋπόθεση εφαρμογής του Μέτρου Μ12Β0403 της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης.

Ο Υπουργός
Κωνσταντίνος Σκρέκας