Το 1ο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών και στο πλαίσιο της πρόκλη-σης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»,(Δράση 3δ.5-6.2),του Επιχει-ρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020, οργανώνει διαδικτυακά ενημερωτικά σεμινάρια για τους Νομούς:

ΡΟΔΟΠΗΣ & ΞΑΝΘΗΣ:Δεύτερα 23/11/2020 και ώρα 17:30μ.μ.

ΕΒΡΟΥ: Τετάρτη 25/11/2020 και ώρα 17:30μ.μ.

με εισηγητή τον κ. Παπανικολάου Αθανάσιο.