Παρουσιάστηκε το έργο CHIC την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου με τη συμμετοχή των εταίρων από τους Δήμους Κομοτηνής και Χασκόβου. Το έργο «Crossing the paths of History and Culture (CHIC)» (Διασχίζοντας τα Μονοπάτια της Ιστορίας και του Πολιτισμού) του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg V-A Cooperation Programme: GREECE-BULGARIA 2014-2020» επιδιώκει τη συνεργασία των δύο Δήμων σε θέματα πολιτισμού τόσο από την πλευρά της καταγραφής ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων όσο και της ανάδειξης και τουριστικής προβολής.
Το συνέδριο ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του Αντιδημάρχου Τουρισμού Δήμου Κομοτηνής Κίμωνα Λεχούδη ο οποίος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, ευχαρίστησε όσους συνέδραμαν στην υλοποίηση του προγράμματος, τόνισε το καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών και αναφέρθηκε στην πρόκληση της τουριστικής ανάπτυξης μέσα και από την ειδική μνεία για την προσβασιμότητα ως ευκαιρία για όλη την πόλη που έλαβε η Κομοτηνή, στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προσβάσιμης Πόλης 2021.
Στη συνέχεια, μεταδόθηκε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του Δημάρχου Χασκόβου Stanislav Dechev και ακολούθησε η παρουσίαση του CHIC από το στέλεχος του Δήμου Κομοτηνής Δημήτρη Γκαρτσώνη ο οποίος ανέλαβε και τον απολογισμό του έργου. Στον απολογισμό του έργου παρουσιάστηκαν τα πρακτικά αποτελέσματα που παρήχθησαν, ενώ ο Δήμος Κομοτηνής σχεδιάζει να προχωρήσει σε νέες δράσεις ενημέρωσης για τους φορείς και επαγγελματίες του πολιτισμού και του τουρισμού, τόσο αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία, όσο και δια ζώσης, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Το υλικό του έργου σύντομα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε για την υλοποίησή του και αναμένεται η συνεργασία ανάμεσα σε Κομοτηνή και Χάσκοβο να συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση του CHIC.
Στη συνέχεια, προβλήθηκε ένα βίντεο για την Προσβασιμότητα της Κομοτηνής, με αφορμή και την διάκριση του Δήμου. Η Κομοτηνή ως «Προσβάσιμη Πόλη»και οι δυνατότητες που προσφέρει στα άτομα με κινητικά προβλήματα, αναλύθηκαν από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα Ν.Ροδόπης και Φίλων, «ΠΕΡΠΑΤΩ», Αλέξανδρο Ταξιλδάρη.

Μεταξύ άλλων έγινε παρουσίαση του ρόλου του ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής στο συγκεκριμένο έργο από τον πρόεδρό του Ιωάννη Κυριαζή, ο οποίος αναφέρθηκε στις δράσεις που υλοποίησε το ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής σε συνεργασία με τον αρμόδιο οργανισμό του Χασκόβου, που ανάμεσα στα άλλα είχε ως αποτέλεσμα την συγγραφή και παραγωγή ενός πρωτότυπου θεατρικού έργου με βάση τις κοινές παραδόσεις και μύθους των δύο περιοχών.
Στη συνέχεια, ακολούθησε παρουσίαση των έργων ανακατασκευής του Αρχοντικού Ταμαρέση, που χρηματοδοτήθηκε από το έργο CHIC, και άλλων ιστορικών κτιρίων της Κομοτηνής από την Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής Δέσποινα Πάσσου, με άξονα την ανάδειξη του ιστορικού πυρήνα της Πόλης με επίκεντρο το Βυζαντινό Κάστρο Κομοτηνής.
Στο τελικό συνέδριο του έργου CHIC πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από το στέλεχος του Δήμου Χασκόβου Valentin Spendjarov, με έμφαση στα σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Χασκόβου, των δράσεων που υλοποιήθηκαν από την έτερη διασυνοριακή περιοχή, ενώ προβλήθηκε και βίντεο τουριστικού περιεχομένου.
Στο τέλος παρουσιάστηκε από συνεργάτες του Δήμου Κομοτηνής το υλικό δημοσιότητας που παρήχθη, καθώς επίσης οι δράσεις και οι έρευνες που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης, με σκοπό την δημιουργία ενός κοινού επιχειρηματικού και πολιτιστικού δικτύου ανάμεσα στις δύο περιοχές.