Πέρασαν σαράντα χρόνια από το 1979 όταν ιδρύθηκε το Σωματείο Εθελοντών Αιμοδοτών Ροδόπης. Ηταν η εποχή που είχαν μεγαλώσει οι ανάγκες σε αίμα, με τη δημιουργία του νέου Νοσοκομείου της τότε εποχής. Σήμερα το Σωματείο αριθμεί τα 2.000 άτομα με προσφορά αίματος σε όλη την Ελλάδα. Η Θράκη δίνει το 1/3 της Πανελλήνιας Εθελοντικής Αιμοδοσίας. Στην εκδήλωση βραβεύτηκε ο Δήμος Κομοτηνής για την βοήθεια του σε παροχές χώρων και κάλυψη εξόδων. Οι Πανεπιστημιακές Σχολές του ΔΠΘ συμμετέχουν ενεργά στις  προγραμματισμένες αιμοδοσίες ,ενώ πρόβλημα είναι η έλλειψη μηχανογράφησης σε Πανελλήνιο επίπεδο που θα μπορεί να δείχνει σε φυσικό χρόνο τις ανάγκες σε αίμα έτσι ώστε να γίνεται γρήγορα η  διάθεση.