Εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας πλέον είναι διαθέσιμος προς του Σαμαρείτες της Κομοτηνής. Οι εκπαιδευτές της πρώτης ομάδας έρευνας και διάσωσης βρέθηκαν στην Κομοτηνή για να εκπαιδεύσουν τους εθελοντές της Κομοτηνής στον απεγκλωβισμό και την διαχείριση των θυμάτων. Είκοσι άτομα σήμερα εκπαιδεύτηκαν στον χειρισμό των διασωστικών εργαλείων αφού μετά την εκπαίδευση ακολουθεί η πιστοποίηση.

Ο εξοπλισμός αποκτήθηκε στο ράλι Ακρόπολις στην διάρκεια του οποίου οι ομάδες είχαν αναλάβει την διασωστική και την υγειονομική κάλυψη των αγώνων στις ειδικές διαδρομές.