Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Σχεδίου Δημοσιότητας για το 2022 του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, θα υλοποιηθεί η δράση:

Β2. Εκπαιδευτικών – Επιμορφωτικών Σεμιναρίων με τίτλο «Κέντρου Πολιτισμού & Τέχνης για παιδιά» μέσα από την συμμετοχή τους σε πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Οι δημιουργικές δραστηριότητες απασχόλησης σκοπό έχουν να προάγουν την αξία του ελεύθερου χρόνου και αποσκοπούν στη θετική-ενεργή ενασχόληση των παιδιών μέσω εποικοδομητικών, βιωματικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στη γόνιμη ψυχαγωγία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δημιουργικά διαδραστικά εργαστήρια για παιδιά.
Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 8 Αυγούστου και 9 Σεπτεμβρίου 2022 και απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν με την επίβλεψη εξειδικευμένου στελέχους, σε κατάλληλο χώρο του Δήμου, ενώ θα εξασφαλισθεί η παροχή όλων των υλικών που θα χρειαστούν κατά τη διεξαγωγή των εργαστηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μαρωνείας- Σαπών τηλ 2532023578.

About Post Author