ΕΛΜΕ ΡΟΔΟΠΗΣ «Αποσπάσεις συζύγων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών»

Με την ευχάριστη πραγματικότητα των διορισμών 11.700 συναδέλφων/σων, προέκυψε ένα νέο – γραφειοκρατικό αρχικά και κοινωνικό κατά συνέπεια- πρόβλημα το οποίο η ταχύτητα των εξελίξεων δεν μπόρεσε να προβλέψει.
Πολλοί από τους μόνιμους συναδέλφους είναι χρόνια διορισμένοι και αυτή τη στιγμή διορίστηκαν οι σύζυγοι τους. Για πολλές ειδικότητες υπάρχουν ακόμα αρκετά κενά στα οποία θα μπορούσανε να αιτηθούνε απόσπασης (οι ήδη μόνιμοι), για να ακολουθήσουνε τους νεοδιόριστους συζύγους τους ώστε να κρατήσουνε τις οικογένειές τους ενωμένες.

Πολλά παραδείγματα: σύζυγος (άντρας) που ανήκει στους νεοδιόριστους και διορίζεται σ’ ένα από τα νησιά μας. Η θέση της μόνιμης συζύγου του είναι στη Θράκη. Αντίστροφα σύζυγος(γυναίκα) που ανήκει στις νεοδιοριζόμενες διορίζεται σε νησί. Η θέση του μόνιμου συζύγου της είναι στην Δυτική Μακεδονία. Επειδή τίθεται ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα η ΕΛΜΕ ΡΟΔΟΠΗΣ προτείνει το υπουργείο να εξετάσει αιτήσεις απόσπασης μονίμων και αυτό να γίνει πριν από τις προσλήψεις των αναπληρωτών. Θα ήταν θεμιτό και ωφέλιμο να κληθούν επίσημα από το Υπουργείο να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο σύστημα, να φαίνεται η προϋπηρεσία, και, εφόσον υπάρχει κενό στον τόπο που αιτούνται, να αποσπαστούν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί στον τόπο διορισμού των συζύγων τους.