Σκανδαλώδεις φωτογραφικές διατάξεις για την προμήθεια επίπλων στις υπηρεσίες της ΠΑΜΘ στην Ξάνθη, καταγγέλλει ο περιφερειακός σύμβουλος Χρήστος Χατζηπέμου της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας, επισημαίνοντας την μεθοδευμένη ανάθεση της προμήθειας επίπλων σε συγκεκριμένη επιχείρηση της Ξάνθης. Συγκεκριμένα το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Ξάνθης, εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ΑΜ-Θ την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας στην ΠΕ Ξάνθης για το έτος 2019, συνολικού προϋπολογισμού 30.218,80 (με ΦΠΑ), μέσω συνοπτικού διαγωνισμού και πέτυχε την έγκριση της δαπάνης.
Στους όρους όμως της διακήρυξης (03/2019) περιέχονταν όροι φωτογραφικοί μέσω της εξαντλητικής περιγραφής των προς προμήθεια ειδών αλλά και των όρων κατασκευής τους αναζητώντας από τους προμηθευτές επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικά βιομηχανικής κατασκευής (που αφορούν την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001 και στην εφαρμογή προτύπων περιβαλλοντικής ασφάλειας ISO14001). Αποτέλεσμα αυτών των όρων ήταν να κατατεθεί προς αξιολόγηση μία και μοναδική προσφορά, από συγκεκριμένη επιχείρηση της Ξάνθης, με μηδενική σχεδόν έκπτωση (ή άλλως έκπτωση 0,45% και συνολική αξία προσφοράς 30.081,16€) επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (με ΦΠΑ), η δε Υπηρεσία αντί να κρίνει την μία και μοναδική προσφορά αυτή ως ασύμφορη, ενέκρινε το αποτέλεσμα και ζήτησε και πέτυχε και την έγκρισή της κατά πλειοψηφία από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας. Το διαγωνιστικό αποτέλεσμα αυτό ουσιαστικά υπήρξε απόρροια των φωτογραφικών διατάξεων, που νοθεύοντας τον ανταγωνισμό, δεν επέτρεψαν σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις της περιοχής να συμμετάσχουν ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό οικονομικό αποτέλεσμα για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε άλλη διαγωνιστική διαδικασία της περιφέρειας που δεν περιέχονταν όροι αυτής της μορφής η συγκεκριμένη επιχείρηση είχε προσφέρει έκπτωση 15% (πχ στην προμήθεια επίπλων για τις κατασκηνώσεις της μητρόπολης Μαρωνείας – Κομοτηνής) ενώ, στην περίπτωση της προμήθειας επίπλων για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην ΠΕ Ξάνθης τα περιθώρια έκπτωσης ήταν ακόμη μεγαλύτερα αφού ακόμη και οι προϋπολογισθείσες δαπάνες ήταν από μόνες τους σκανδαλωδώς υψηλές (πχ προμήθεια διευθυντικών καθισμάτων των 496 € και καθισμάτων εργασίας των 186 €, εν μέσω οικονομικής κρίσεως).
Χαρακτηριστικά παραθέτουμε την περιγραφή της διακήρυξης του προς προμήθεια καλόγηρου:

«Ο καλόγηρος θα είναι από επιχρωμιωμένο μεταλλικό σωλήνα διαμέτρου 10mm. Θα απολήγει στο πάνω μέρος του σε 8 κρεμάστρες από μαύρο πολυπροπυλένιο. Στο μέσο περίπου του σωλήνα θα υπάρχουν τέσσερεις κυκλικές θέσεις ομπρελών από μαύρο πολυπροπυλένιο. Στο κάτω μέρος του ο καλόγηρος θα έχει ομπρελοθήκη η οποία θα καταλήγει σε πλαστική βάση η οποία θα εξασφαλίζει σταθερότητα και προστασία του δαπέδου . Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ΙSΟ 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001. Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.»