ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ

 

  • ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2534350100
  • ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2534350103
  • ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2534350112
  • ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2534350105
  • ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ 2534350102
  • ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΑΜΕΙΟΥ 2534350107
  • ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 2534024828
  • ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 2534350127
  • ΚΕΠ ΙΑΣΜΟΥ 2534350201