Συνεχίζονται οι εργασίες καθημερινότητας και καθαριότητας στον Δήμο Ιάσμου.

Πράσινο, καθαριότητα, απολυμάνσεις, καθαρισμός ρεμάτων δεν σταματούν. Παρά την Κυριακή, εργαζόμενοι, αντιδήμαρχοι, ιδιώτες και εθελοντές βρίσκονται στο καθήκον και την υπηρεσία του δημότη.

Μάλιστα, μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός ρέματος στον Μίσχο, δίπλα στην ταβέρνα «Τα Μαγγάλια». Ο Δήμαρχος Οντέρ Μουμίν ανέφερε ότι θα συνεχίσουν να μεριμνούν για την καθαριότητα του δήμου και την φροντίδα των δημοτών.