Με κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της Κομοτηνής τιμήθηκε η ημέρα μνήμης των Εθνικών Ευεργετών. Η Ημέρα Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών καθιερώθηκε το 2007,  και τιμάται κάθε χρόνο στις  30 Σεπτεμβρίου . Οι  εκδηλώσεις που γίνονται την ημέρα αυτή  περιλαμβάνουν δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων και ομιλίες για να εξαρθεί η φιλανθρωπική δράση πλούσιων Ελλήνων, οι οποίοι με τις δωρεές τους συνέβαλαν στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της Ελλάδας.