“Δεν υπάρχει πολιτική καθαρή στόχευση , όραμα και αναπτυξιακές γραμμές που θα θέλαμε να δούμε” ανέφερε ο περιφερειακός σύμβουλος Μιχάλης Αμοιρίδης σχολιάζοντας τον προυπολογισμό της ΑΜΘ για το 2020. Την ύπαρξη χρημάτων που όμως δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί η περιφέρεια  εξαιτίας της ανυπαρξίας μελετών σχολιάζει ο κ. Αμοιρίδης.