Σε εκδήλωση της κίνησης ιδεών  “Πράττω”   στην Κομοτηνή βρέθηκε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και πρόεδρος  της κίνησης  Νίκος Κοτζιάς  για ομιλία με θέμα “Η Ελλάδα σε έναν κόσμο που αλλάζει”. Η  συμφωνία των Πρεσπών, το ΔΠΘ , αλλά και η ανάγκη ανάπτυξης της Θράκης , ήταν οι βασικοί πυλώνες της ομιλίας.