Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση ευαισθητοποίησης για τις διατροφικές συνήθειες, η οποία πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αρριανών.

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, το οποίο διέθεσε το σύνολο του υλικού του εκπαιδευτικού προγράμματος «Το ΑΒητάρι της ισορροπημένης διατροφής» .

Ο σχεδιασμός και η δημιουργία της μουσειοσκευής πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ .
Οι μαθητές των οποίων τα σχολεία, συμμετείχαν στη δράση είχαν την ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια, σε θέματα διατροφής, ανακαλύπτοντας εμπειρικά τη διατροφική αξία των τροφίμων.