Παραδοσιακές φορεσιές της Θράκης μπορούν να δουν επισκέπτες της έκθεσης Παραδοσιακής Θρακιώτικης φορεσιάς που λειτουργεί για τρείς ημέρες στην Καπναποθήκη στην Κομοτηνή. Η έκθεση είναι ευθύνη του πολιτιστικού Συλλόγου των “Φιλοτεχών “.Η πρόεδρος του συλλόγου αναφέρει λεπτομέρειες για την έκθεση και τις φορεσιές  της Δυτικής , Βόρειας Θράκης καθώα και από την Παραδημή και τη Γρατινή.