Μεγάλος αγώνας και προσοχή για να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα τη δεύτερη Κυριακή , είναι η άποψη που εξέφρασαν οι δύο υποψήφιες με την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ Κική Γκαιτατζή και Θεοδώρα Κότσου.