Δημοσιεύτηκε η απόφαση από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ροδόπης σχετικά με αίτημα προσωρινής διαταγής που υπέβαλε η περιφέρεια ανατολικής Μακεδονίας Θράκης , αναφορικά με την εκτέλεση αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων που προκλήθηκαν απο τα επιμελητήρια όλης της Περιφέρειας στην εταιρία ΔΕΣΜΟΣ . Με την απόφαση πιθανολογήθηκαν ως νόμιμοι και βάσιμοι οι ισχυρισμοί της Περιφέρειας που περιλαμβάνονται στην αγωγή ακύρωσης και ανεστάλησαν οι εν λόγω αποφάσεις .Ως εκ τούτου παραμένει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δεσμός και η Πρόεδρος κ.Ιωαννιδου