Νέες ταμπέλες σήμανσης τοποθετήθηκαν σε όλο το μήκος του δρόμου από το Δημαρχείο Κομοτηνής μέχρι το Νοσοκομείο που απαγορεύουν τη στάση και τη στάθμευση. Σε πολλά σημεία υπήρχαν απαγορευτικά αλλά με το πέρασμα του χρόνου το μέτρο είχε ατονίσει με αποτέλεσμα σε όλο το μήκος του δρόμου να παρκάρουν αυτοκίνητα. Με τη συγκεκριμένη απαγόρευση σίγουρα θα βελτιωθεί η κίνηση οχημάτων με πρόβλημα όμως στους χώρους στάθμευσης αφού ο δρόμος απορροφούσε πολλές από τις παραπάνω ανάγκες.