Η πανδημία του COVID-19, έδειξε πόσο αναγκαία είναι η ψηφιακή παρουσία των επιχειρήσεων τη σημερινή εποχή.
Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς, και στα πλαίσια της προσπάθειας συνεχούς κατάρτισης των μελών του, το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης διοργανώνει σεμινάρια με θέμα «Social media και επιχειρήσεις» και «Διαχείριση και προώθηση e-shop».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να δηλώσουν  συμμετοχή στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, είτε τηλεφωνικά στο 2531022547, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο everodopis@gmail.com
Έναρξη: Φεβρουάριος 2022