Μετά από καθημερινή προσπάθεια και εργασία του προσωπικού τέθηκαν πλέον σε λειτουργία τα περισσότερα συντριβάνια στο Πάρκο της Αγίας Παρασκευής.  Τώρα δε μένει παρά οι επισκέπτες να μην προβαίνουν σε βανδαλισμούς και ρύπανση των χώρων , έτσι ώστε με τη συντήρηση που θα υπάρχει να παραμείνουν σε λειτουργία όλη τη θερινή περίοδο.  Ο προγραμματισμός για την επόμενη θερινή περίοδο θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να τεθούν σε λειτουργία από τις πρώτες ημέρες του Μαίου , έτσι ώστε να δίνουν τη δροσερή νότα στο πάρκο.