Δέκτης παραπόνων έγινε το  MARON NEWS   για το σημείο που θεωρείται στάση στους Υφαντές. Με τις φωτογραφίες που παραλήφθησαν,  φαίνονται οι μικροί μαθητές να περιμένουν σε ένα σημείο που υπάρχει μόνο ένα παγκάκι , χωρίς να υπάρχει πεζοδρόμιο και σκέπαστρο. Ενα μεγάλο WHY  είναι τοποθετημένο πάνω στα πρόσωπα των μαθητών , ένα ΓΙΑΤΙ , στην μη  ύπαρξη όλων των προβλεπόμενων  για την ασφαλή παραμονή μέχρι την άφιξη του λεωφορείου.