Σε μία αναλυτική παρουσίαση της Εκπαίδευσης στην ΠΑΜΘ προχώρησε σήμερα ο περιφερειακός δ/ντής Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Μπαντίκος.

Ο κ. Μπαντίκος αναφέρθηκε αρχικά στην πλήρωση των κενών με τους διορισμούς που έχουν γίνει μ με την Ροδόπη να δέχεται 39 εκπαιδευτικούς στην Πρωτοβάθμια και 81 στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση , ενώ η κάλυψη σε αναπληρωτές αγγίζει το 74% στην Πρωτοβάθμια και το 81% στην Δευτεροβάθμια.

Ο κ. Μπαντίκος έκανε αναλυτική αναφορά και στις αναστολές των σχολικών μονάδων της περιφέρειας για την τρέχουσα σχολική χρονιά που στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι 36 και στην δευτεροβάθμια 2. Πρόκειται για 26 δημόσια σχολεία και 12 μειονοτικά.

Μεγάλη μείωση παρουσιάζει  το δυναμικό των μειονοτικών σχολείων στο πέρασμα των χρόνων , ενδεικτικά το 1961 φοιτούσαν 11.399 μαθητές,  το 1971 15.237 , το 2001 6.874 και το 2021 3.811 μαθητές.

Ετσι τα λειτουργούντα ,μειονοτικά σχολεία από 242 το 1981 , μειώθηκαν σε 103 το 2021.Οι αιτίες που προκαλούν τη μείωση του μαθητικού δυναμικού είναι οι παρακάτω:

η υπογεννητικότητα.

Εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση.

Αστυφιλία.

Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Είσοδος γυναικώμ στην αγορά εργασίας

Αύξηση της ηλικίας που παντρεύονται οι νέοι.

Σε ερώτηση εάν οι μειονοτικοί μαθητές επιλέγουν το δημόσιο σχολείο από το μειονοτικό , απάντησε θετικά ο κ. Μπαντίκος , αναφέροντας , ότι πλέον ένας στους τέσσερις μαθητές επιλέγει την δημόσια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα  φοιτούν στα δημόσια σχολεία περίπου 800-1000  μαθητές σε σύνολο των 3.800

Το VIDEO  από την  LIVE  μετάδοση του  MARON NEWS