Η  ομάδα Μελέτης της ΕΟΚΕ «Το μέλλον της πολιτικής συνοχής για την περίοδο μετά το 2020» που έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία της γνωμοδότησης της πολιτικής συνοχής, την οποία ζήτησε η προεδρεύουσα Ρουμανία,  συνεδρίασε στη Κομοτηνή  με  συν – εισηγητή της γνωμοδότης και πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ και του EDF Ιωάννη Βαρδακαστάνη.

Η ημερίδα ξεκίνησε με Δημόσια Ακρόαση με τη συμμετοχή εκπροσώπων τοπικών αρχών και φορέων., και συζήτηση σχετικά με την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία συνοχής, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί  η  1η συνεδρίαση της ομάδας μελέτης με θέμα «Το μέλλον της πολιτικής συνοχής στην περίοδο μετά το 2020».