Πρόταση κατατέθηκε από την Δημοτική παράταξη “ΕΝΟΤΗΤΑ-ΕΛΠΙΔΑ-ΑΛΛΑΓΗ” του Δήμου Μαρωνείας Σαπών  για δια ζώσης δημοτικά συμβούλια μετά την εμπειρία προστασίας από τον covid-19  σε αίθουσα που μπορεί να πραγματοποιηθούν τα Δημοτικά Συμβούλια.

Κύριε Δήμαρχε, Κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, Κύριοι αρχηγοί των Δημοτικών Παρατάξεων,

Ο ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος πραγματοποιείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και δεν αναλώνεται σε μια επιφανειακή ανταλλαγή διάφορων πληροφοριών και επιδιώκει την εύρεση της αλήθειας, που προκύπτει μέσα από την πλήρη διερεύνηση των αντικρουόμενων απόψεων και επιχειρημάτων. Ο διάλογος συνιστά βασικό θεμέλιο λίθο και σηματωρό του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μέσω του ορθού διαλόγου γίνεται αφενός εμφανής η σημασία που δίνει η δημοκρατία στο σεβασμό όλων των απόψεων και στο δικαίωμα ελεύθερης διατύπωσής τους, και αφετέρου επιτυγχάνεται μέσα από τη γόνιμη αντιπαράθεση απόψεων η εξεύρεση της καλύτερης και πιο δίκαιης κάθε φορά επιλογής.
Ο διάλογος, επομένως, σε πολιτικό επίπεδο, προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε Δημοτική Παράταξη να δημοσιοποιήσει τις θέσεις της, και κατ’ επέκταση να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες, κάνοντας γνωστές τις απόψεις της για τα σημαντικά κοινωνικά και τοπικά προβλήματα, τις ενδεχόμενες ενστάσεις της, αλλά και τις πιθανές λύσεις που πρεσβεύει. Προκύπτει, έτσι, σημαντικό όφελος για τους πολίτες, καθώς έχουν τη δυνατότητα, όχι μόνο να γνωρίσουν ποικίλες πτυχές των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών ζητημάτων, αλλά και να έρθουν σ’ επαφή με την επιχειρηματολογία της κάθε παράταξης, και να ελέγξουν άρα την αλήθεια των θέσεών της, καθώς και τις επιμέρους επιδιώξεις της.
Αυτό επιτυγχάνεται με την άμεση επαφή όλου του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι πλέον με τις συνεδριάσεις δια περιφοράς. Μετά την εμπειρία όλων μας από την πανδημία covid-19, και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε ο καθένας μας για την ατομική υγιεινή, είναι πλέον σαφές πως δια ζώσης συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούμε να πραγματοποιήσουμε σε υποδομές που ήδη υπάρχουν στην πόλη των Σαπών.
Με το έγγραφο αυτό καταθέτουμε την πρότασή μας, βάσει των νέων οδηγιών από τις κείμενες διατάξεις, ώστε από εδώ και πέρα οι συνεδριάσεις να γίνονται δια ζώσης με αντίστοιχα μέτρα προστασίας στα εξής κτίρια της πόλης των Σαπών που θεωρούμε πως υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αυτά μπορεί να είναι κατά αξιολογική σειρά τα εξής:
1. Ο χώρος του αμφιθεάτρου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΠΩΝ περίπου 600 τ. μ. με ανάλογες υποδομές σε μικροφωνική, μικρόφωνα, θρανία κτλπ.
2. Ο χώρος του πολυκέντρου Σαπών (με μικρότερες πιθανότητες).
Αναμένουμε από όλους σας την θετική σας γνώμη για να ξεκινήσουμε άμεσα τις παραπάνω συνεδριάσεις.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ