Ευχαριστίες προς φορείς και ιδιώτες , απευθύνει η διοίκηση του Νοσοκομείου Κομοτηνής για την προσφορά απαραιτήτων ειδών στο Ιδρυμα.

Στον συνεχή Μαραθώνιο ψυχικής αντοχής και έμπρακτης αλληλεγγύης, εξακολουθούμε να ευχαριστούμε:

1) Την Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ν. Ροδόπης, για τη δωρεά πενήντα (50) στολών υψηλής προστασίας.
2) Το Σωματείο Καφεποτοπωλών Ν. Ροδόπης, για τη δωρεά είκοσι (20) στολών υψηλής προστασίας.
3) Το Σωματείο Μηχανοτεχνικτών Ν. Ροδόπης, για τη δωρεά είκοσι (20) στολών υψηλής προστασίας.
4) Τον κ. Σχώρη Αθανάσιο, για τη δωρεά δέκα (10) στολών υψηλής προστασίας.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΜΕΝΟΥΜΕ ΥΓΙΕΙΣ
ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Κομοτηνή, 1-7-2020
H Διοικήτρια του Γ.Ν. Κομοτηνής

Μαγδαληνή Γιαμουστάρη