Βάσεις για την τοποθέτηση της  δημόσιας χρήσης ποδηλάτων εγκαταστάθηκαν στη κεντρική πλατεία Κομοτηνής, κίνηση που δείχνει τις προθέσεις της νέας διοίκησης του δήμου για την επαναλειτουργία της όλης προσπάθειας που είχε γίνει αρκετά χρόνια πριν , και που δεν είχε όμως τα επιθυμητά αποτελέσματα. Να σημειωθεί ότι τότε, ο τρόπος απόκτησης ποδηλάτου ήταν περίπλοκος και αποτρεπτικός για τον υποψήφιο χρήστη, πράγμα που πρέπει να επαναξεταστεί , διαφορετικά , το νέο εγχείρημα θα  καταλήξει πάλι σε αποτυχία.