Συνεχίζονται οι επισκέψεις σχολείων και συλλόγων στο Μουσείο Καραθεοδωρή στην Κομοτηνή.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ξεναγήθηκε στο μουσείο από υπάλληλο που τοποθετήθηκε από τη ΔΚΕΠΠΑΚ, το Γυμνάσιο Οργάνης, του οποίου οι μαθητές, αφού ενημερώθηκαν για τη ζωή του μεγάλου Έλληνα μαθηματικού, αποτύπωσαν σε παιχνίδι τα αποτελέσματα της επίσκεψής τους.

Σημειώνεται ότι το μουσείο είναι ανοικτό σε συλλόγους, κάθε μέρα από τις 8.30 έως τις 14.30, και οποιαδήποτε άλλη μέρα και ώρα, κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια υπάλληλο, στο τηλέφωνο 2531085640.