Η Παρουσίαση Αποτελεσμάτων του Έργου  «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II (Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ) – INTERSYC II»του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”.θα γίνει την Τετάρτη 13/10/2021
13/10/2021, ώρες 11.00 πμ – 13.00 μμ στο Ξενοδοχείο «Chris & Eve Mansion Hotel»

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, οι εταίροι του έργου, το Foundation “Center Nadja”- Sandanski Branch – Βουλγαρία, το Regional Department of Education – Blagoevgrad – Βουλγαρία, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, καθώς και ο επικεφαλής εταίρος,«Το Χαμόγελο του Παιδιού», θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του έργου INTERSYC II, το οποίο αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών σε διασυνοριακές περιοχές και έχει ως στόχο την ανάπτυξη μέσων για την προστασία των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο και τη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για τα παιδιά στις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

Ακολουθεί το πρόγραμμα του συνεδρίου

10:45 – 11:00 Προσέλευση/Εγγραφές
11:00 – 11:15 Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί
 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
κ. Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο
 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ανώνυμη Εταιρεία Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ, κ. Αθανάσιο Λάπατα
 Χαιρετισμός από τον Διευθυντή του Περιφερειακού Τμήματος Εκπαίδευσης Μπλαγκόεβγκραντ Βουλγαρίας κ. Ivaylo Zlatanov
 *Χαιρετισμοί από εκπροσώπους Περιφερειακών, Δημοτικών & Τοπικών Αρχών
 *Χαιρετισμός από εκπρόσωπο Κοινής Γραμματείας Προγράμματος INTERREG V-A “Ελλάδα Βουλγαρία 2014-2020” (*αναμένεται επιβεβαίωση)

11:15 – 11:45 PANEL 1
ος Άξονας Παρέμβασης: Προστασία παιδιών σε κίνδυνο –Προώθηση Ευρωπαϊκών
εργαλείων . Παρουσίαση Δράσεων Προώθησης/ Κατάρτισης / Επίδειξης λειτουργίας της
Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 , του Amber Alert Hellas και του
European Child Alert Automated System (ECAAS).

Ομιλητές :
 κα. Rossanka Venelinova, εκπρόσωπος Nadja Centre Foundation, Sandanski Branch,
 κα. Εlka Babuleva , εκπρόσωπος Περιφερειακού Τμήματος Εκπαίδευσης Μπλαγκόεβγκραντ,
 κα. Αθανασία Καζάκου, εκπρόσωπος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ΑΕ Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ,
 κα. Στέλλα Ζωγράφου, Κοινωνική Λειτουργός ,«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ με Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Άμεσης
Κοινωνικής & Ιατρικής Παρέμβασης «ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ».

Το έργο ‘INTERSYC II’ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
από εθνικούς πόρους της Ελλάδας & της Βουλγαρίας.
11.45 – 12.00 COFFEE BREAK
12:00 – 12:30 PANEL 2
ος & 3ος Άξονας Παρέμβασης: Βελτίωση των Υπηρεσιών Υγείας & των Υπηρεσιών
Κοινωνικής Φροντίδας για τα παιδιά. Παρουσίαση Δράσεων Προληπτικής Ιατρικής και
Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στον τομέα διάσωσης/ πρώτων βοηθειών ,στην Ελλάδα και στην
Βουλγαρία.
Ομιλητές :
 κα. Ιωάννα Μακρή, Συντονίστρια Βορείου Ελλάδος ,«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
 κα. Αθανασία Καζάκου, εκπρόσωπος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ΑΕ Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ,
 κα. Rossanka Venelinova, εκπρόσωπος Nadja Centre Foundation, Sandanski Branch,
 κα. Εlka Babuleva , εκπρόσωπος Περιφερειακού Τμήματος Εκπαίδευσης Μπλαγκόεβγκραντ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ με Κινητές Μονάδες Προληπτικής Ιατρικής του Οργανισμού «Το
Χαμόγελο του Παιδιού» στην Περιφέρεια Κρήτης.
12:30 – 13:00 PANEL 4
ος Άξονας Παρέμβασης: Πρόληψη, Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 , Παρουσίαση Δράσεων πρόληψης, ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης COVID-19 σε Ελλάδα και
Βουλγαρία.
Ομιλητές :
 κα. Σωτηρία Λούκα, Διαχείριση έργων, «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
 κα. Αθανασία Καζάκου, εκπρόσωπος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ΑΕ Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ,
 κα. Rossanka Venelinova, εκπρόσωπος Nadja Centre Foundation, Sandanski Branch,
 κα. Εlka Babuleva , εκπρόσωπος Περιφερειακού Τμήματος Εκπαίδευσης Μπλαγκόεβγκραντ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ με «ΟΔΥΣΣΕΑ» ,το 1ο Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης,
Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και υλοποίηση
δράσης Εθελοντικής Αιμοδοσίας στην Περιφέρεια Ηπείρου.
13:00 – 13:15 Συμπεράσματα & Ανοιχτή Συζήτηση
Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει Light Lunch.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα παρέχεται διερμηνεία από τα Ελληνικά στα Βουλγάρικα
και αντιστρόφως. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα κατά του
κορωνοϊού COVID-19.