Ο Δήμαρχος Ιάσμου, Οντέρ Μουμίν, ανακοίνωσε τα έσοδα αμμοληψίας Ποταμού Κομψάτου.

Επί θητείας του, το 2020 και το 2021 στα ταμεία του Δήμου Ιάσμου μπήκαν 118.950 € και 96.639 €, αντίστοιχα. Έτσι, κατά τη διετία 2020-2021, τα συνολικά έσοδα από αμμοληψία στον Ποταμό Κομψάτου ανήλθαν σε 215.589 €.

Κατά την εξαετή περίοδο (2014-2019), επί του πρώην δημάρχου, Ισμέτ Καδή, τα έσοδα αμμοληψίας Ποταμού Κομψάτου περιορίστηκαν συνολικά σε 92.836 €. Στο εν λόγω διάστημα, με τον Καδή Ισμέτ  ο ετήσιος μέσος όρος δεν ξεπέρασε τα 15.500 €, ενώ σε μια διετία με τον Οντέρ  Μουμίν ο ετήσιος μέσος όρος άγγιξε τα 108.000 €.