Τα χωριά της Ανατολικής Ροδόπης έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές από τις πλημμύρες των συνεχόμενων βροχοπτώσεων. Φύλακας ,Αρίσβη,  Λύκειο , Πιστό ,Τσιφλίκι Αρριανά, οι δρόμοι και μέσα στους οικισμούς έχουν γεμίσει από νερά με τις δυνάμεις της Π.Υ. να είναι σε επιφυλακή , αλλά και να παρεμβαίνουν όπου χρειαστεί. Σε Ιρλανδική διάβαση στην Αετοκορυφή γίνεται επιχείρηση όπου ένας περαστικός με όχημα χρειάζεται απεγκλωβισμό , και μία άλλη επιχείρηση έγινε στον Φύλακα.