Εδώ και μέρες έχουν ξεκινήσει έργα βελτίωσης στον κόμβο Κοσμίου με δημιουργία νέων κρασπέδων και τοποθέτηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για το φωτισμό του σημείου που δέχεται καθημερινά μεγάλο όγκο οχημάτων.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται τις πρωινές ώρες αλλά κατά την διάρκεια της νύχτας όλο το σημείο παραμένει σκοτεινό , αφού έχουν αφαιρεθεί τα φωτιστικά σώματα σε όλο το μήκος της κατασκευής.

Οπως σε κάθε υπό κατασκευή έργο τοποθετούνται προειδοποιητικοί φωτοσημαντήρες για να ενημερώνουν και να εφιστούν την προσοχή στους οδηγούς ότι στο σημείο εκτελούνται έργα, πράγμα που δεν έγινε στο συγκεκριμένο έργο σε όλη την μέχρι τώρα κατασκευαστική διαδικασία .