Μια νέα δράση/καμπάνια την οποία διοργανώνει  ο Σύλλογος Φοιτητών Πολιτικής Επιστήμης με όνομα «ΦοιτηΘΕΣ», όπου καλούνται οι φοιτητές και τις φοιτήτριες της σχολής να επικοινωνήσουν στο ειδικά διαμορφωμένο email για τους σκοπούς της καμπάνιας, αναφέροντάς  ιδέες αλλά και τυχόν προβληματισμούς σχετικά με την σχολή.

 

H ENHMΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Ως Σύλλογος Φοιτητών, πρωταρχικό μας μέλημα είναι η αντιπροσώπευση όλης της
φοιτητικής κοινότητας της σχολής μας, με απώτερο σκοπό την καθημερινή βελτίωση των
συνθηκών φοίτησης.
Η πανδημία του COVID-19 δυστυχώς δεν επιτρέπει την καθημερινή και πιο άμεση
αλληλεπίδραση με τους φοιτητές και τα αιτήματα αυτών.

Για τον λόγο αυτόν αποφασίσαμε την αρχή μίας νέα καμπάνιας με όνομα “ΦΟΙΤΗΘΕΣ” η οποία καλεί όλους του φοιτητές και τις φοιτήτριες του τμήματος να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω του ειδικά διαμορφωμένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της καμπάνιας, αναφέροντάς μας ιδέες αλλά και τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τη σχολή

Καλούμε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να στείλουν email στη διεύθυνση
foitithes.duth@gmail.com καταγράφοντας ιδέες, σκέψεις και προβληματισμούς σχετικά με
το τμήμα. Μοναδική προϋπόθεση είναι η αποστολή του email να γίνεται από τον
ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή καθώς επίσης και η αναφορά του ΑΕΜ του για λόγους
εγκυρότητας της συμμετοχής.
Πάρε τον Σύλλογο στα χέρια σου!