Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και της ομάδας του ECR, Εμμανουήλ Φράγκος Φραγκούλης απέστειλε Επιστολή στον Ύπατο Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μπορέλ καταγγέλλοντας κάθε ευρωπαϊκή ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας του «Κοσόβου»

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής κατήγγειλε την εισήγηση Μπακογιάννη στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης που οδηγεί σε πρόσκληση του Κοσόβου για ένταξη στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ως ενέργεια που αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και στην προσπάθεια για διατήρηση της Ειρήνης διεθνώς.

Ο κ. Φράγκος υπενθύμισε στον Ύπατο Εκπρόσωπο κ. Μπορέλ ότι η εκφρασθείσα θέση της Ελλάδας και άλλων τεσσάρων Κρατών Μελών της ΕΕ, επί δεκαέξι έτη, είναι η μη-αναγνώριση του «Κοσόβου». Κατά συνέπεια, η ΕΕ δε δικαιούται να δράσει απέναντι στη κυρίαρχη βούληση των Κρατών Μελών της.

Η Ελλάδα οφείλει να συνεχίσει τη φιλική στάση απέναντι στη Σερβία, της οποίας το Κοσσυφοπέδιο αποτελεί περιφέρεια.

Κάθε πράξη υπέρ της αναγνώρισης της ανεξαρτησίας του Κοσόβου οδηγεί στο ναζιστικό «όραμα της μεγάλης Αλβανίας», υπέρμαχοι του οποίου διεκδικούν και ελληνικά εδάφη, απέναντι σε κάθε λογική.

Επιπλέον, η αναγνώριση παρανόμως αποσπασθείσων περιοχών εξυπηρετεί την τουρκική πολιτική υπέρ της διεθνούς αναγνώρισης του ψευδοκράτους στα παρανόμως κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

* Επισυνάπτεται η Επιστολή προς τον κ. Μπορέλ

Προς κ. Josep Borrell
Ύπατος Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
30 Μαρτίου 2024

Θέµα: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ΕΕ να αναγνωρίσει ανεξάρτητο κράτος µε το όνοµα
«Κόσοβο»

Κύριε Αντιπρόεδρε,
Στις 18-19 Απριλίου θα συγκληθεί η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της
Ευρώπης. Εκεί, δυστυχώς, υπάρχει εισήγηση για την ένταξη κράτους µε το όνοµα
«Κόσοβο».
Οφείλουµε να υπενθυµίσουµε ότι κατόπιν της αυτο-ανακήρυξης της ανεξαρτησίας του
«Κοσόβου», πέντε Κράτη Μέλη της ΕΕ (Ελλάδα, Κύπρος, Ρουµανία, Ισπανία,
Σλοβακία) δεν το αναγνωρίζουν. Αντιθέτως, αναγνωρίζουν την κυριαρχία της Σερβίας
στα εδάφη της περιφέρειας του Κοσσυφοπεδίου.
Εφόσον έστω και ένα Κράτος Μέλος δεν αναγνωρίζει το «Κόσοβο», η ΕΕ
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να προχωρήσει σε κινήσεις στήριξης της αναβαθµίσεως της
παρανόµως και βιαίως αποσπασθείσας σερβικής περιφέρειας.
Λαµβάνοντας υπόψη τη κυρίαρχη βούληση των Κρατών Μελών σε θέµατα εξωτερικής
πολιτικής, δεν υπάρχει βάση για οποιαδήποτε εναρµονισµένη πρωτοβουλία
της ΕΕ υπέρ του «Κοσόβου», στα πλαίσια του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Κάθε πρωτοβουλία της ΕΕ υπέρ της αναγνώρισης του «Κοσόβου» θέτει σε κίνδυνο την
Ειρήνη διεθνώς, νοµιµοποιώντας τη βία από αυτονοµιστές που ισχυρίζονται ότι
εκφράζουν την κυρίαρχη βούληση ενός «κράτους» και υπέρ αυτονοµιστών από τρίτους,
που επιβουλεύονται τη κυριαρχία ανεξάρτητων κρατών.

Με εκτίµηση,
Εµµανουήλ Φράγκος