Για περισσότερες από δέκα ημέρες η διαρροή νερού σε κεντρικό σημείο της Κομοτηνής έχει ως αποτέλεσμα να πιάσει γλίτσα δρόμος και πεζοδρόμιο.

Το νερό ως φυσικό αγαθό πολύτιμο, αυτή την στιγμή πετιέται στο φρεάτιο αποχέτευσης.

Η τεχνική υπηρεσία ας φροντίσει για την επιδιόρθωση της βλάβης και τον καθαρισμό του σημείου από τα υπολείμματα της γλίτσας.