Ο Δήμος Ιάσμου ενέκρινε τη μείωση ή απαλλαγή Δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το έτος 2020.

Μετά από  εισήγηση του Δημάρχου Οντέρ Μουμίν και της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ομόφωνα εγκρίθηκε η μείωση ή απαλλαγή Δημοτικών τελών για άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια ανέργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία. Οι ενδιαφερόμενοι, που εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να τύχουν της μείωσης ή απαλλαγής των Δημοτικών τελών.