Δυναμική θα είναι η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου ΑΜΘ με περιφερειακούς συμβούλους αποφασισμένους να μην ανεχθούν ήπιες και χαλαρές συμπεριφορές κάτω από τις οποίες εξελίσσεται η συνεδρίαση. Μετά την σκληρότατη κριτική του Μ.Αμοιρίδη προς τον Ν.Τσαλικίδη για την αποχή του από την διαμαρτυρία στη πεσμένη Γέφυρα Ιάσμου, σειρά πήρε ο Χρήστος Χατζηπέμου
που δείχνει αποφασισμέμος στην συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας να συζητηθούν θέματα που καίνε την περιοχή, όπως ο χρυσός, η Σαμοθράκη κπλ.
Ο κ. Χατζηπέμου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι , θέματα που απασχολούν την περιφέρεια θα συζητούνται , είτε το θέλει ο πρόεδρος , είτε οχι.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του κ. Χατζηπέμου.

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου καλεί το Συμβούλιο, οπότε το ζητήσει το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή τα θέματα αυτά προηγούνται έναντι των υπολοίπων θεμάτων, στη συζήτηση κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αν το Συμβούλιο δεν συγκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται… ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του. (άρθρο 167 Ν.3852/2010).
Συνεπώς η …παράλειψη του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου να εντάξει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που προτείνει η αντιπολίτευση (πχ θέματα για το Χρυσό, την Σαμοθράκη κλπ) απλά, δείχνει ουσιαστική αδυναμία κατανόησης του πνεύματος συνεργασίας που επιβάλει ο νόμος στους μετέχοντες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όλα τα θέματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες της Περιφέρειας, θα συζητούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είτε το θέλει ο Πρόεδρός του είτε όχι! Η επιχειρούμενη υποβάθμισή του, δεν θα αφήσουμε να περάσει…