Το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής στην εποχή του κορονοιού διεξάγεται χωρίς οι σύμβουλοι να βρίσκονται στον φυσικό χώρο εξέλιξης του, την αίθουσα του συμβουλίου. Η επιστροφή στην αίθουσα ίσως δείξει πιθανές αλλαγές στη σύνθεση και ίσως κάποιο έρθουν πιό κοντά.

Οι αποφάσεις μάλλον έχουν ληφθεί και στο πέρασμα του χρόνου , ίσως και σε βάθος μερικών ημερών κάποιοι να προσεγγίσουν την παράταξη της διοίκησης για να τους δεχτεί στους κόλπους της.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ αυτή τη στιγμή  μετρά 18 συμβούλους και εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες του  MARON NEWS  τότε θα ξεπεράσει τους 20 , με τα πράγματα πλέον να είναι πιό εύκολα για αυτήν στη λήψη των αποφάσεων.